Palast von Imam Yahya
 
Ehemaliger Sommerpalast des Imam Yahiya
 
 
3/9
 
 
 
© 2003 - 2006 Photos by J. Scherer